اهداف دوره ی آموزشی:

  • کاربردی نمودن محتوی و مباحث نظری دوره های آموزشی در مقاطع تحصیلات تکمیلی رشته مدیریت جهانگردی
  • ارتقاء توانمندیهای دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی از طریق آموزش تجارب عملی و مهارت های حرفه ای برنامه ریزی و مدیریت
  • بستر سازی برای تبادلات علمی و عملی در سطح بین المللی میان دانشگاه علامه طباطبایی و دانشگاه گریفیت استرالیا
  • امکان سنجی انجام پروژه های مشترک تحقیقاتی و مبادله استاد و دانشجو میان دو دانشگاه