حمایت کنندگان اصلی
اسپانسر
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان
شرکت خدمات گردشگری افتاب کلوت
هتل مشیرالممالک
گروه هتل های ایرانگردی و جهانگردی
انجمن مدیریت سبز
گروه هتل های هما
انجمن بوم پژوهان
گروه هتل های پارس