برای ثبت نام در کارگاه های آموزشی از قسمت "ثبت نام در برنامه ها" استفاده کنید.
# عنوان کارگاه آموزشی تاریخ برگزاری محل برگزاری کارگاه ظرفیت هزینه شرکت در کارگاه شرکت کنندگان نام مدرس
1 مدیریت زنجیره تامین سبز گردشگری
1395-11-19 09:00-17:00
تهران - اتوبان همت غرب - دهکده المپیک - پردیس مرکزی دانشگاه علامه طباطبائی - دانشکده مدیریت و حسابداری 250
1,000,000 ریال
35 پروفسور رالف باکلی