کارگاه و دوره کوتاه مدت آموزشی
1395-10-12

 دانشگاه علامه طباطبائی با همکاری دانشگاه گریفیت استرالیا اقدام به برگزاری کارگاه و دوره کوتاه مدت آموزشی باعنوان برنامه ریزی توسعه پایدار مقصدهای بوم گردی در ایران می کند.