گردشگری پایدار
1395-11-02
گردشگری پایدار

محمد جهانشاهی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: ۲۰۰ روستا به عنوان مقاصد گردشگری روستایی در سطوح محلی، منطقه ای، ملی و بین المللی در این استان وجود دارد.
41 منطقه نمونه گردشگری و ۹ روستای هدف گردشگری در کرمان وجود دارد که در سطح این استان پراکنده است.
 بیش از ۲ دهه به صورت جدی موضوع گردشگری پایدار مطرح است که در آن شاهد حرکت به سمت اهداف کلان جهانی هستیم.
جهانشاهی تاکید کرد: کشورها در حال حاضر سعی دارند با فعالیت های مطالعاتی و پژوهشی، گردشگری را به مقوله توسعه پایدار نزدیک کنند تا گردشگری به طور صرف در چرخه مالی نباشد.
اگر گردشگری کنترل شده نباشد می تواند هزینه های سنگینی به جوامع و کشورهای میزبان وارد کند و این حساسیت در گردشگری روستایی بیشتر است.
بیش از ۳۰۰ نفر در حال حاضر به صورت مستقیم و ۷۰۰ نفر به صورت غیرمستقیم در اقامتگاه های بوم گردی استان کرمان مشغول فعالیت هستند.
هزینه ای که دولت در بخش اقامتگاه های بوم گردی صرف کرده بسیار محدود بوده و این پروژه ها با مشارکت و سرمایه گذاری مردم و توافق با صندوق کارآفرینی امید رقمی بیش از ۱۰ میلیارد ریال به عنوان تسهیلات کم بهره اجرا شده است.
اغلب هتل ها و آژانس های گردشگری برنامه یک شبه اقامت در اقامتگاه های بوم گردی را برای گردشگران خارجی پیش بینی کرده. در قالب برنامه های بوم گردی در صدد اجرای برنامه مدیریت پسماند، مدیریت کردن منابع آبی، حفاظت از ارزش های زیست محیطی و توجه به مسائل فرهنگی در مناطق گردشگری روستایی هستیم.